PD Zagreb
1 Follower

Promicati zanimanje za planinarski sport, njegovati zajedništvo među planinarima, širiti planinarsko znanje i informacije, razvijati vještine u planinarstvu.